Warren Buffett, l’Oracolo di Omaha, è a caccia di affari in Europa